Företaget

1 BÖRJE ÅSTRÖM BYGGBESIKTNINGAR AB startades 2003 och ägs av Börje Åström som är anställd och verksam i företaget. Verksamma är också underkonsulter som inom sina fackområden utför entreprenadbesiktningar.
2 Vi eftersträvar att vara lätta att samarbeta med och specialiserade enbart inom besiktning.
3 Besiktningsarbetet är starkt processinriktat enligt ett strikt mönster. Vi läser noggrant in de gällande handlingar som besiktningarna utförs mot.
4 För att säkerställa kvalitén i uppdragsresultatet tillämpas ett kvalitetssystem som ansluter till standarden ISO 9001.
5 Kommunicerar med kunden och andra intressenter med anknytning till det enskilda uppdraget så att relevanta fakta, tillgängliga handlingsalternativ och dess konsekvenser klargörs.
6 Besiktningsgruppen för det enskilda uppdraget bemannas med kompetenta och väl informerade biträdande besiktningsmän.
7 Vi är objektiva och beaktar noggrant såväl entreprenörens som beställarens intressen. AB kapitel 7 § 7.
8 Börje Åström är medlem i SBR:s besiktningsgrupp.
9 Miljöpolicy.