Projekt

Etnografiska Museet
Stockholm
Generalentreprenad
Ombyggnad efter brand
Statens Fastighetsverk SFV

Historiska Museet
Stockholm
Generalentreprenad
Ombyggnad
Statens Fastighetsverk SFV

Bildnamn

Kv. Sexmännen 1
Stockholm
CM - delad entreprenad
Nyproduktion
56 lgh
Stockholmshem

Kungliga Operan
Stockholm
Generalentreprenad
Underhålls arbeten
Bruttoarea (BTA) ca 35 000 m2
Statens Fastighetsverk SFV

Bildnamn

Kv. Gamlebo 4
Stockholm
CM - delad entreprenad
Nyproduktion
19 lgh
Stockholmshem

Bildnamn

Vendelsö Hage
Haninge
Totalentreprenad
Nyproduktion
28 gruppbyggda småhus
Einar Mattsson Byggnads AB/
Hans Severinson AB

Bildnamn

50-tals renoveringar
Stockholm
Generalentreprenader
Stambyte och nya badrum
Ca 1 200 lgh
Stockholmshem

Bildnamn

Kv. Snickaren 15
Stockholm
Generalentreprenad
Byte lägenhetsdörrar
45 lgh
Brf Snickaren/
Hans Severinson AB

Bildnamn

Kv. Borrmjölet m.fl
Stockholm
Generalentreprenad
Total renovering av 8 huskroppar
96 lgh
Stockholmshem

Bildnamn

Bergrum
Stockholm
CM - delad entreprenad
Nyproduktion av parkeringsgarage 350 p-platser i befintligt bergrum
BTA 12 500 m2
Stockholmshem

Bildnamn

Kv. Myrstacken 32
Stockholm
Generalentreprenad
Ombyggnad lokal till lägenheter
8 lgh
Stockholmshem

Bildnamn

Kv. Ässjan 9
Stockholm
Generalentreprenad
Ombyggnad lokal till lägenheter
7 lgh
Stockholmshem

Bildnamn

Kv. Kvarnhagen 1
Stockholm
Totalentreprenad
Nyproduktion
29 lgh
Stockholmshem

Bildnamn

Kv. Korpen 9
Stockholm
Generalentreprenad
Ombyggnad lokal till lägenheter
5 lgh
Stockholmshem

Bildnamn

Kv. Bysätra
Stockholm
Generalentreprenad
Nyproduktion
24 lgh
Stockholmshem

Bildnamn

Kv. Högsätra 8
Stockholm
Generalentreprenad
Nyproduktion
46 lgh
Stockholmshem