Tjänster

1 Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar enligt AB eller ABT.
2 Handlar upp kompletta besiktningsgrupper.
(Huvud)besiktningsman.
3 Produktionsanpassad besiktning (fortlöpande besiktning). Besiktningar påbörjas då i tidiga skeden.
4 Inom vårat eget fack, byggbesiktningar, skriver vi direkt på en bärbar dator. Utlåtande eller utkast kan ofta lämnas direkt efter varje besiktningsdag.